Kontakty

Zlata Kaufnerová
manažer
tel. 601 334 000
kaufnerova@yumdo.cz

Jiří Maroušek
jednatel společnosti
tel. 736 642 921
marousek@yumdo.cz


Sídlo firmy - fakturační adresa

YUM DO s.r.o.
- vedena u Krajského soudu v Plzni pod spis. značkou C 25448
IČ: 24729680
DIČ: CZ24729698

Vysočany 57
348 02 Bor u Tachova

tel. 601 334 000
info@yumdo.cz

bankovní účet: 7107664001/5500
vedený u Raiffeisen BANK
jako variabilní symbol uvádějte vždy číslo faktury(popř. objednávky, zakázky)